Podręcznik Biologia na czasie 2 atrakcyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Badanie organizmów żywych budzi zaciekawienie uczniów już w szkole podstawowej. Nauczyciele biologii starają się zachęcić do poznawania kolejnych zagadnień, aż do funkcjonowania i budowy organizmu człowieka. Lekcje powinny być uzupełnione o materiały ułatwiające zrozumienie skomplikowanych procesów zachodzących w naszych ciałach. Doskonałą pomocą dydaktyczną jest podręcznik “Biologia na czasie 2” opracowany przez wydawnictwo Nowa Era.

Duża ilość elementów graficznych

Książka “Biologia na czasie 2” jest przeznaczona dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum. Została przygotowana przez dwie autorki: Annę Helmin i Jolantę Holeczek. Podręcznik ma nowoczesny układ i kolorowe strony zawierającą dużą ilość zdjęć, rysunków i schematów. Dzięki temu zajęcia w szkole nie są monotonne, a młodzi ludzie mogą łatwiej zapamiętywać najważniejsze wiadomości.

Budowa i funkcjonowanie organizmu

Autorzy podręcznika “Biologia na czasie 2” skupiają się na omówieniu kwestii związanych z budową organizmu człowieka. Przedstawiają przyczyny i objawy chorób wchodzących w skład podstawy programowej przedmiotu. Wiele stron zawiera duże diagramy i schematy przybliżające zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu oraz nowoczesne sposoby diagnostyki. W książce zamieszczono także porady, jak chronić się przed niektórymi niekorzystnymi czynnikami, na przykład, smogiem lub zmianami ciśnienia atmosferycznego.

Powtórzenie i rozszerzenie wiedzy

Książka “Biologia na czasie 2” zawiera przypomnienie informacji, jakie uczeń powinien pamiętać ze szkoły podstawowej. W dalszej części wiedza jest rozszerzana i powtarzania za pomocą ramek z podsumowaniami. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji ćwiczenia pozwalające na samodzielne sprawdzenie, czy wiadomości przekazywane na kolejnych lekcjach są dla nich zrozumiałe. Podsumowania pomagają też w przygotowaniach do kolejnych zajęć w szkole lub planowanych sprawdzianów.

Wsparcie na zajęciach w szkole

“Biologia na czasie 2” to podręcznik, który zachęca do nauki już od pierwszego kontaktu. Materiał jest podzielony na małe części, a Ilustracje znajdują się na niemal każdej stronie. Nowoczesna forma książki może być niespodzianką dla młodzieży, a dla nauczyciela stanowi wsparcie pozwalające na prowadzenie atrakcyjnych lekcji. Jest to istotne zwłaszcza dla uczniów, którzy chcą w przyszłości przystępować do egzaminu maturalnego z biologii.